Tituly Barock Pinto koní

Proč se zajímat o tituly v rámci plemenné knihy barokního pinta? Tituly udělené koním v rámci svodu barokního pinta mohou získat všichni koně bez ohledu na původ či barvu. Proto je pro chovatele, ale i zájemce o koupi koně dobré se v titulech orientovat a to nejen u samotného koně, ale případně i titulů udělených rodičům, prarodičům či sourozencům, potomkům – to vše ukazuje na genetické a chovatelské dispozice koně a je to jeden z ukazatelů, jaká je kvalita koně. Tedy, že nám z hříběte vyroste typový barokní pinto a má určitě předpoklady pro další využití ať už chovné či sportovní. To jestli je využijeme je jen na nás. Můžeme tak ale odlišit v inzerci koně méně kvalitní, kde je cena nasazená výše, protože se jen vezou na módní vlně a rostoucí oblibě barokního pinta.

Titul lze získat na svodu, který se koná v České republice pouze jednou ročně, zpravidla první víkend v říjnu. Samotné tituly označují kvalitu koně v rámci chovného cíle plemenné knihy barock pinto a jsou zaměřeny buď na samotnou kvalitu koně a nebo jeho chovnou hodnotu či sportovní využití.

Hříbata získávají na svodu tzv. prémie 1.- 3., které získají za svůj exteriér a chody. Samozřejmě každý kůň roste jinak, takže tato ohodnocení je takovým prvotním vodítkem pro chovatele či budoucí majitele, aby zhodnotili kvalitu hříběte v porovnání s vrstevníky a chovným cílem. Není jisté, že hříbě s 1. prémií bude mít 1. prémii i v dospělosti. Hříběcí prémie získávají koně od 0 do 2 let a jsou uvedeny v rodokmenu ve výsledcích. Označení hříběcí je dáno tím, že kůň je vedený do věku 3 let v hříběcí části, poté pokud se zúčastní svodu je přepsán do dospělé části registru.

Od 3 let mohou klisny, valaši a hřebci na svodech získat titul Ster.

STER – Titul Ster („hvězda“) se uděluje za exteriér a pohyb koně s minimální výškou 1.55 m KVH. Ster se uděluje koním, kteří na svodu obdrží 1. nebo 2. prémii. Klisny a valaši jsou souběžně s tímto titulem zapsáni do Stamboek (dospělého oddílu) a hřebci zůstávají v hříběcím registru neboť pouze uchovnění hřebci jsou převedeni do Stb. Pokud získá hřebec titul Ster s počtem 42 bodů může získat licenci k oprávnění připouštět jako Ster hřebec, ale zůstává v hříběcím registru. Klisny získávají 2. prémie dosáhnou-li na svodu 40-41,5 bodu a 1. prémie pokud mají 42 a více bodů – v obou případech je jim udělený titul Ster, který se nerozlišuje. Je vhodné pak vědět i jakou prémii klisna měla. Ster klisny jsou nadprůměrný chovný potenciál, klisny s 1. prémií jsou velmi nadprůměrné a čím více bodů, tím kvalitnější klisna. Klisny se 3.prémií nezískávají žádný titul a představují základní chovný materiál. Ještě bych zmínila, že je v tomto dobré koukat i na typ klisny, jedná-li se o čistě frískou klisnu, bude mít zpravidla 3. nebo 2. prémie neboť cíl barokního pinta není mít strakatého fríse ;).

ELITE – klisna může získat tento dočasný titul PROVIZORNÍ ELITE, který se uděluje klisně, která získá na svodu 44 a více bodů. Poté je zapotřebí, aby úspěšně složila IBOP zkoušky pod sedlem nebo v zápřahu. To znamená získat 60 bodů v případě drezurní zkoušky a 45 bodů v případě zápřahu. Daný limit je pouze časový, resp. je dána doba 3 let na složení IBOP zkoušek od udělení provizorního titulu, aby byl udělen titul definitivní, který se opět již uvádí v rodokmenu koně za jménem.
IBOP zkouška, má ukázat přirozené vlohy koně pro další jezdecké a sportovní využití. Od roku 2019 mohou na IBOP již i 3letí koně, dříve byl povolený od 4 let. Je možné získat rovnou titul Elite pokud klisna absolvuje svod i IBOP v jeden den. Elite klisna je tedy vždy Ster klisna s 1. prémií s vysokým bodovým ohodnocením ze svodu, která úspěšně absolvuje IBOP zkoušku. A představuje špičkový chovný materiál jak za svůj exteriér a chody, tak i potencionální jezditelnost.

PREFERENT – je chovatelsky velice ceněný titul. Neboť klisna, která plodí kvalitní potomky je základ každého úspěšného chovu. Není to jen o tom využívat top hřebce, pokud sama klisna není kvalitní. Hříbě si bere větší podíl genetického základu z matky (říká se, že kolem 60%). Ale k samotnému titulu Preferent. Tento titul se uděluje na základě výsledků potomstva a to automaticky po splnění podmínek, není nutné tedy absolvovat svod a je možné jej udělit například i posmrtně (i v tomto případě má smysl, neboť důležité jsou celé linie předků a nejen výsledek samotného koně). Pro zisk titulu je zapotřebí získat nejméně 15 bodů (informace z roku 2018), je velice pravděpodobné, že se bodový systém bude v nejbližších letech zpřísňovat. Pokud by byla informace dohledatelná, tak nás osobně by pak u Elite klisny zajímalo za kolik potomků byl tento titul udělen.

Bodový systém – výsledky potomků:

 • mladí koně do 3 let – 1 bod za každou 1. prémii
 • Ster potomek (klisna, hřebec, valach) – 3 body
 • Elite dcera – 5 bodů
 • uchovněný syn – 10 bodů

Plemenní hřebci mohou též získat titul Preferent a to za mimořádně pozitivní vliv na chov. U nich je zapotřebí získat minimálně 250 bodů.

Bodový systém – výsledky potomků:

 • mladí koně do 3 let – 1 bod za každou 1. prémii
 • Ster potomek (klisna, hřebec, valach) – 3 body
 • Elite dcera – 5 bodů
 • uchovněný syn – 25 bodů
 • potomek s úspěšně složenými zkouškami IBOP – 2 body
 • potomek s titulem Sport – 5 bodů

PRESTATIE – titul Prestatie představuje výkonnost potomstva klisny ve sportu. Udělení je založeno na systému bodů. Klisna získává titul Prestatie při dosažení nejméně 15 bodů.

Bodový systém – výsledky potomků:

 • potomek s titulem Sport – 5 bodů
 • potomek s úspěšně složenými zkouškami IBOP – 2 body

SPORT – tento titul mohou získat klisny, valaši i hřebci. Pro získání titulu se započítávají v ČR výsledky z oficiálních soutěží pořádaných ČJF. Minimální výkonnost pro získání tohoto titul je

 • Drezura: ČJF  úloha L5, L7 nebo libovolná úloha obtížnosti S – minimálně 5 startů s výsledkem 60% a výše od 3 různých rozhodčích.
 • Zápřež (kompletní soutěž spřežení): individuálně, dle rozhodnutí sportovní komise BPS, výsledky se musí porovnat s požadavky mateřské PK.

 

 

 

 

Sdílej článek na sociálních sítích