Výsledky svodu BP ČR 2019

Šampión svodu Královice – Heidi van Bohemia – 50 bodů
Rezervní šampión svodu Královice – Hadrián Goodshapes – 47,5 bodu
Šampión svodu Nové Zámky – Jersy van Silesia – 47 bodů
Rerevní šampión svodu Nové Zámky – H-Roxa Joe – 45 bodů

Nejlepší kůň FB Královice – Dandelion Tu – 45,5 bodu
Nejlepší kůň FB Nové Zámky – Yfke fan ‚e san ieren – 46,5 bodu

Nejlepší kůň XX Královice – Jessie – 45 bodů
Nejlepší kůň XX Nové Zámky – Segal Bonte – 44 bodů

Šampión výkonnostních zkoušek IBOP Královice – Brandus XX 25 – 68,5 bodu
Šampión výkonnostních zkoušek IBOP Nové Zámky – Emikö Christine van Pawlowitz – 68 bodů

Seřazené výsledky obou svodů 2019 Česká republika

Královice – 12.10.2019 – koně č. 1-28 a 51
Nové Zámky – 13.10.2019 – koně č. 29-50

Výsledky našich odchovů jsou zvýrazněny červeně.

Vysvětlení zařazení koní dle typu (barva a % fríské krve) naleznete zde.

HŘÍBATA / FOALS
Hřebečci a klisničky / Colts and Fillies

34. Jersy van Silesia – typ BP, 50% frís (Oso Hermes x Tietse) – 1. prémie, šampión hříbat a šampión svodu Nové Zámky – 47 bodů

2. Jessie – typ XX, 25% frís (Bontfire XX06 x Baron fan Odingastate FB01) – 1. prémie, šampiónka hříbat Královice – 45 bodů

1. Jeremy van Bohemia – typ BP, 75% frís (Erick BP36 x Fridse 423) – 1. prémie, rezervní šampión hříbat Královice – 44 bodů

5. Janniken Goodshapes – typ FB, 50% frís (Erick BP36 x Bandolero XLIV) – 1. prémie – 44 bodů

29. Jupiter Fanni – typ XX, 0% frís (Deros Ster58 x neznámý) – 1. prémie, rezervní šampion hříbat Nové Zámky – 42 bodů

51. Just Little Anthony – typ XX, 0% frís (Bernstein XX11 x neznámý) – 1. prémie – 42 bodů

3. Juwia Goodshapes – typ XX, 25% frís (Erick BP36 x Sacramoso Energica L) – 2. prémie – 41 bodů

35. Judie Rychlebská – typ FB, 100% frís (Jurre O. x Jasper 366) – 2. prémie – 41 bodů

32. Jasper Fanni – typ FB, 50% frís (Deros Ster58 x Heitse 425) – 2. prémie – 41 bodů

33. Jaram – typ BP, 37,5 % frís (Dragon Mist Goodshapes x Halcon XXVI) – 2. prémie – 40 bodů

31. Joulaky Nikols – typ FB, 100% frís (Gerrit FB04 x Menneke FB02) – 3. prémie – 39 bodů

4. Just in Time – typ XX, 25% frís (Blackfire Goodshapes x Pluto II) – 3. prémie – 37 bodů

30. Jessy Verona – typ XX, 0% frís ( Lupo x Grandtast) – bez prémie, špatný výživový stav

36. J’ada van de Juude R.H. – typ BP, 50% frís (Erick BP36 x Knaap van de Pluum) – neposouzena kulhání, úraz při přepravě

6. J’adore Dee van Sttar – typ BP, 62,5% frís (Dragon Mist Goodshapes x Jelte 365) – odhlášena

MLADÍ / YOUNG HORSES
Roční a dvouletí hřebci / Yearling and Two years old stallions

11. Hadrian Goodshapes – dvouletý, typ BP, 87,5% frís (Allard BP21 x Jesse 425) – 1. prémie, šampión mladých hřebců a rezervní šampión svodu Královice – 47,5 bodu

7. Imperial Black van Bohemia – roční, typ FB, 87,5 % frís (Bellman BP12 x Fridse 423) – 2. prémie, rezervní šampión mladých hřebců Královice – 41,5 bodu

8. Izaac van Deamon – roční, typ FB, 100% frís (Jurre 495 x Jisse 433) – 2. prémie – 41 bodů

9. Helios Verona – dvouletý, typ XX, 0% frís (Deros Ster58 x neznámý) – 2. prémie – 40,5 bodu

10. Hidden Dragon – dvouletý, typ BP, 62,5% frís (Dragon Mist Goodshapes x Jasper 366) – 3. prémie – 38 bodů

Roční a dvouleté klisny / Yearling and Two years old mares

16. Heidi van Bohemia – dvouletá, typ BP, 87,5% frís (Allard BP21 x Fridse 423) – 1. prémie, šampiónka mladých klisen a šampiónka svodu Královice – 50 bodů

39. H-Roxa Joe – dvouletá, typ BP, 50% frís (Roxandro x Olrik 383) – 1. prémie, šampiónka mladých klisen Nové Zámky – 45 bodů

37. Isabell Joe Rox – roční, typ BP, 50% frís (Roxandro x Olrik 383) – 1. prémie, rezervní šampiónka mladých klisen Nové Zámky – 44 bodů

13. Evolet – dvouletá, typ FB, 100% frís (Jurre O. x Maurus 411) – 1. prémie, rezervní šampiónka mladých klisen Královice – 42 bodů

12. Hélène van Bohemia – dvouletá, typ FB, 87,5% frís (Allard BP21 x Jerke 434) – 2. prémie – 41,5 bodu

15. Fleva Desiree CHDŽ – dvouletá, typ FB, 100% frís (Jurre O. x Gjalt 426) – 2. prémie – 40,5 bodu

38. Heidy van Silesia – dvouletá, typ FB, 87,5% frís (Allard BP21 x Wobke 403) – 3. prémie – 39 bodů

14. Hattie Goodshapes – dvouletá, typ FB, 37,5% frís (Allard BP21 x Heltondale Stroller) – 3. prémie – 38,5 bodu

KLISNY / MARES

17. Toos Út Terherne – 5 let, typ FB, 100% frís (Jisse 423 x Jacob 302) – STER, 2. prémie, šampiónka klisen Královice – 41 bodů

18. Genevieve van Bohemia – 3 roky, typ BP, 87,5% frís (Bellman BP12 x Jerke 434) – STER, 2. prémie, rezervní šampiónka klisen Královice – 41 bodů

44. Gina Irene – 9 let, typ FB, 100% frís (Gerrit FB04 x Jillis 301) – STER, 2. prémie, šampiónka klisen Nové Zámky – 41 bodů

43. Keen Wiennetta van de Best – 8 let, typ FB, 100% frís (Menneke FB02 x Eelco R.) STER, 2. prémie, rezervní šampiónka klisen Nové Zámky – 40 bodů

19. Katheline – 6 let, typ XX, 0% frís (neznámý x neznámý) – STER, 2. prémie – 40,5 bodu

20. Vinny – 8 let, typ XX, 0% frís (neznámý x Carbido) – STER, 2. prémie – 40,5 bodu

41. Greis from Bonte, 4 roky, typ XX, 25% frís (Bonte Monte x neznámý) STER, 2. prémie – 40 bodů

42. Cecilia – 5 let, typ XX, 0% frís (neznámý x neznámý) – zápis do Stamboek, 3. prémie – 39 bodů

40. Glow N Amber – 3 roky, typ FB, 50% frís (TT Watani King x Reinder 452) – zápis do Stamboek, 3.prémie – 37,5 bodu

STER KLISNY / STER MARES

Klisny již osvodované, snažící se o lepší hodnocení

48. Yfke fan ‚e san ieren – 12 let, Ster 1.prémie, provizorní Elite, typ FB, 100% frís (Beart 411 x Anton 343) – šampiónka Ster klisen Nové Zámky, na základe zkoušky IBOP udělen titul Elite – 46,5 bodu

46. Emikö Christine van Pawlowitz – 5 let, Ster 1.prémie, provizorní Elite, typ BP, 50% frís (Ceasar ter Linden XX05 x Beart 411) – rezervní šampiónka Ster klisen Nové Zámky, na základe zkoušky IBOP udělen titul Elite – 45,5 bodu

24. Dandelion Tu. – 10 let, Ster 1.prémie, typ FB, 100% frís (Jerke 434 x Tsjomme 329) – šampiónka Ster klisen Královice, na základě zkoušky IBOP udělen titul Elite – 45,5 bodu

21. T. Iris – 5 let, Ster 2. prémie, typ FB, 100% frís (Eelco R. x Olof 315) – STER, 1.prémie, rezervní šampiónka klisen Královice – chybělo 0,5 bodu pro udělení titulu Elite, lépe zajet IBOP – 43,5 bodu

22. Edele – 5 let, Ster 2. prémie, typ FB, 50% frís (neznámý x Teeuwis 398) – zůstává 2. prémie – zlepšeno na  41,5 bodu

23. Klaske – 8 let, Ster 2. prémie, typ FB, 100% frís (Reinder 452 x Mintse 384) – zůstává hodnocení ze 2018 41 bodů a 2. prémie

45. Elizabeth – 5 let, Ster 2. prémie, typ FB, 100% frís (Gerrt FB04 x Tsjalke 397) – zůstává hodnocení z 2017 40,5 bodu a 2. prémie

47. Inez R. S. – 9 let, Ster 2. prémie, typ FB, 100% frís (Tietse 428 x Doiatsen 420) – zůstává hodnocení z 2017 40 bodů a 2. prémie

VALAŠI a HŘEBCI / GELDINGS and STALLIONS

26. Geraldino  – 3 roky, typ BP, 50% frís (Bernstein XX11 x Jasper 366) – STER, 1. prémie, šampión hřebců a valachů Královice, udělena licence do hlavní PK – 46,5 bodu

49. Segal Bonte – 2 roky, typ XX, 25% frís (Bonte Monte x neznámý) – STER, 1. prémie, vítěz hřebců Nové Zámky – udělena licence – 44 bodů

25. Fill Encantador Es Aqui – 4 roky, valach, typ XX, 25% frís (Lanos XX14 x Lolke 371) – STER, 2. prémie – 41 bodů

27. Gladiator Goodshapes – 3 roky, typ BP, 50% frís (Ceasar ter Linden x Jesse 435) – 3. prémie – 38 bodů

Výkonnostní zkoušky IBOP pod sedlem

Pro splnění IBOP zkoušek pod sedlem je nutné dosáhnout minimálně 60 bodů.

28. Brandus XX 25 – 6 let, typ XX, 0% frís (neznámý x neznámý) – splnil IBOP pro plemenného hřebce, šampión zkoušek IBOP Královice – 68,5 bodu

46. Emikö Christine van Pawlowitz – 5 let, typ BP, 50% frís (Ceasar ter Linden XX05 x Beart 411) – splnila IBOP pro titul Elite, šampiónka zkoušek IBOP Nové zámky – 68 bodů

48. Yfke fan ‚e san ieren – 12 let, typ FB, 100% frís (Beart 411 x Anton 343) – splnila IBOP pro titul Elite, rezervní šampiónka zkoušek IBOP Nové Zámky – 64 bodů

24. Dandelion Tu. – 10 let, typ FB, 100% frís (Jerke 434 x Tsjomme 329) – splnila IBOP pro titul Elite, rezervní šampiónka zkoušek IBOP Královice – 61,5 bodu

22. Edele – 5 let, typ FB, 50% frís (neznámý x Teeuwis 398) – splnila – 61 bodů

21. T. Iris – 9 let, typ FB, 100% frís (Tietse 428 x Doiatsen 420) – splnila 60,5 bodu

50. Deros Ster 58 – 6 let, typ XX, 0% frís (Lupo x neznámý) – splnil IBOP pro Ster plemenného hřebce – 60 bodů

19. Katheline – 6 let, typ XX, 0% frís (neznámý x neznámý) – nesplnila – 52,5 bodu

Sdílej článek na sociálních sítích