Co je Barock pinto – plemenná kniha BPS a její registry, typy XX, BP, FB

Je barokní pinto a „barokní pinto“.

Jinými slovy to, že je kůň strakatý neznamená, že je to barokní pinto.

Pravý barokní pinto (BP kůň) je černobíle strakatý kůň s minimálně 37,5 % fríské krve a zbytkem krve teplokrevné (ne jiné např. IC či americká plemena, která někteří chovatelé používají pro snadné dosažení strakaté barvy).

 

K napsání tohoto článku mě inspirovalo mnoho opakujících se diskuzí a příspěvků na sociálních sítí, ale také každoroční prodejní inzeráty. Často dochází k nepřesné interpretaci a kůň je označován jako barokní pinto, představitel plemene, i když barokním pintem není. V lepším případě má vystavené papíry v rámci BPS a v horším případě je to jen nějaký flekatý kůň neznámého původu, nebo známého, ale pro BP chov nevhodných plemen (APH, IC kříženci a jiní) a často bývá u koníka je uvedena informace, že je možné uchovnit do BP. Nedivím se, že lidé, kteří se o BP nezajímají podrobněji, se pak v takových označeních ztrácejí a vzniká v podvědomí lidí mylná představa, že BP je všechnochuť, voříšci a kříženci pouze na barvu bez smyslu a cíle, množírny na barvu a mnohdy ještě horší označení, protože do BP lze zapsat všechno, bezpůvodové koně a udělat jim tak papíry.

Ale tomu tak není. Holandský chovný cíl je zcela jasný – sportovní strakatý teplokrevný kůň s frískou krví. Cílem není ani strakatý fríský kůň, jak si mnohdy myslí i přímo majitelé barokního pinta :). I když takoví koně jsou také velmi žádaní.

Systém ohodnocování koní na svodu a předně podrobné rozdělení plemenné knihy na hlavní a  tři pomocné registry a zároveň rozdělení jednotlivých sekcí podle poměru % fríské a cizí krve je velmi propracovaný a rozlišuje nejen původy a barvu, ale i kvalitu samotného koně. Takže ano, v plemenné knize BPS je opravdu zapsáno mnoho koní a kvalita koní je různorodá.  Šlechtěním by se chovatelé měli snažit dosáhnout chovného cíle a myslet několik generací dopředu a ne využívat otevřené PK k zapisování všeho možného. Ale to bychom asi nesměli žít v Čechách :). 

Snad vás délka článku už neodradila od čtení a doufám, že alespoň trochu povede ke zlepšení povědomí lidí o barokních pintech.

 

Plemenná kniha BPS je v současnoti otevřená. To znamená, že je možné v chovu využívat klisny fríské, teplokrevné, plnokrevné i klisny bez původu v teplokrevném typu, strakaté atd. U takových klisen je vhodné zúčastnit se svodu, ale pokud se klisna nezúčastní svodu a její hříbě poté ano, tak i to může získat papíry v rámci BPS, avšak je zapotřebí myslet na to, že pokud matka není osvodovaná a nemá např. plný původ, tak je prodej takového hříběte složitější a cena hříbat nižší. Tedy pokud chovatel nechce zneužívat nevědomosti kupujících.

V rámci chovatelského programu má barokní pinto mít v sobě frískou krev (minimálně 37,5%) a cizí teplokrevnou krev. NE IC a painty avšak i tyto křížence je možné do PK zapsat, ale jak již bylo na svodech vidět, tato kombinace se odráží na horším ohodnocení koní, protože se nepřibližují chovnému cílu). Plemenná kniha BPS plně uznává tituly a licence knihy holandského teplokrevníka KWPN + knih, které uznává KWPN (například WESTF, OLDBG, HANN, HOLST, TRAK, AES atd.) a knihy fríských koní KFPS + plus knih, které uznává KFPS (např. KFPS- D). U těchto klisen není zapotřebí účast na svodu.

Průkazy původu vydává AES a rodokmeny vydává přímo BPS. Všechna hříbata zapsána do PK barokního pinta mají tedy stejný průkaz AES, ale na rodokmenu od BPS je již kůň zařazen podle typu a registru! Z AES passportu se tedy nedozvíte informace o kvalitě a zařazení koně.

Koně jsou zapsáni do jednotlivých registrů podle původu otce a matky a dále ve 3 typech podle % fríské krve a barvy. Jednotlivé typy jsou ve všech registrech.

Z toho vyplývá, že pod označením barock pinto se zahrnuje opravdu velké množství různě barevených a rodokmenově různě kvalitních zvířat a je tedy zapotřebí zejména při koupi rozlišovat i jednotlivé registry PK a typy koní! To, že je kůň zapsaný v BPS knize neznamená, že on sám je přímo barokní pinto!

 

A jak se tedy v koních v BPS orientovat? Plemenná kniha barokního pinta rozlišuje 4 registry podle původu koně.

 

REGISTRY knihy BPS

  • Hlavní kniha – Do hříběcího registru (Veulenboek = Vb) se zapisují očipovaná hříbata po uznaných plemenících a registrovaných matkách v rámci BP nebo KFPS, KWPN. Rodiče mají doložitelný a prokazetelný třígenerační původ = jsou známý nejen rodiče, ale i prarodiče a praprarodiče. V dospělosti kůň po úspěšném absolvování svodu (a min.výšce 156 cm KVH) postupuje do dospělého registru tzv. Stamboek (pouze klisny a licentovaní hřebci), valaši mají vlastní Ruinboek, neuchovnění dospělí hřebci zůstávají ve Veulenboek.

Dále je možné zapsat hříbata/koně po neregistrovaných rodičích nebo s neúplným původem a to pouze pokud se kůň zúčastní svodu a vyhovuje chovnému cíli, tedy je v požadovaném typu. Pokud není předek známý je v rodokmenu uvedeno slovo ONBEKEND. I u těchto registrů se rozlišuje hříběcí (Vb.) část a dospělá (Stb.) část. Vedlejší registry od nejvyššího po nejnižší:

  • Pomocný registr 3 (Voorboek 3) – Nejvyšší pomocný registr. Zapisují se sem koně s dvougeneračním původem – jsou známí jen rodiče a prarodiče. Dále se sem zapisují koně po plemeníkovi s úplným rodokmenem, který ale není od BPS uchovněný a nebo uznaný viz PK, které BPS uznává. (Například plemeníci v rámci ZSSE)
  • Pomocný registr 2 (Voorboek 2) – rodiče jsou známí, dále již bez původu.
  • Pomocný registr 1 (Voorboek 1) – koně nemají prokázaný žádný původ.

TYPY

Všechny registry (hlavní i pomocné) evidují koně všech 3 typů. Typ koně je závislý na barvě a % fríské krve.
  • BP (barock pinto) = kůň s 37,5 až 99,99 % fríské krve a maximálním množství cizí (teplokrevné) krve 62,5 %. Registr je pouze pro černobíle strakaté koně. Od roku 2017 je vzhled rodokmenu BP koní oranžový! 
  • FB (fries bloed neboli fríská krev) = kůň s 37,5 – 100 % fríské krve a maximálním množství cizí krve 62,5 %. Registr slouží pro koně, kteří splňují % fríské krve, ale barevně se „nepovedli“. Tedy všechny ostatní barvy kromě černobílé (černá, hnědobílá, bílá, hnědá a další). Od roku 2017 je rodokmen FB koní modrý! Jsou zde registrovaní i čistokrevní fríští koně (100%) kteří, se zúčastnili svodu a majitelé zažádali o vystavení BP rodokmenu a passportu.

  • XX (ostatní) = 0 – 37,5 % fríské krve a více než 62,5 % cizí teplokrevné krve. Jedná se o koně s velmi nízkým procentem fríské krve a nebo o koně čistě teplokrevné, či teplokrevný typ, kteří mají být využíváni v chovu BP pro oživení a nepříbuznost a později v další generaci dojde k příměsi fríské krve. Barvy jsou zde zastoupeny úplně všechny (černobílá, hnědobílá, černá, hnědá, bílá a další).
Nejvyšší cenu a  chovnou hodnotu mají koně z hlavního registru v typu BP. To jsou ti praví a požadovaní barokní pinta!
Cena barock pinto koní se odvíjí nejen od původu, ale také barvy. Hřebeček top původu ale černý je cca o 1000 euro levnější než totožný hřebeček, který bude černobílý. Je to dáno z chovatelského hlediska, kde je potencionální možnost využití strakatého hřebce v chovu – viz genetika barev (článek je rozpracovaný).
V chovu je zapotřebí využívat všech typů i registrů, pokud chovatelé budou dbát chovného cíle a snažit se jej naplnit. Není zapotřebí nad koňmi z nižšího registru, či s částečným původem ohrnovat nos a koukat na ně skrz prsty. Často znamenají přísun nové nepříbuzné krve, neboť příbuznost je vysoká jak u fríských koní, tak i u strakatých teplokrevníků (pocházejících z hřebce Samber) a pokud by nedocházelo k přísunu další krve, s největší pravděpodobností by BP dopadl jako frís, který se svou uzavřenou plemennou knihou a příbuzností 16-19% potýká s genetickou zátěží.
Doufám, že tento článek přinesl aspoň trochu vysvětlení pro lidi, kteří se o BP zajímají, ať už čistě teoreticky díky různým diskuzím či si chtějí BP koně pořídit a zorientovat se v kvalitě nabízených koní a od toho odvíjené reálné hodnoty a požadované ceny. Často i v inzerci nejsou uváděna ani základní fakta o koni a nebo jsou, ale ne zcela správně (viz typy koní BP, XX, FB). I pokud sháníte jen parťáka na vyjížďky, tak už u hříběte můžete díky registrům a typům rozlišit, co z koně vyroste (exteriér) a jaké případné další využití může mít (chovné využití, hodnotu koně). Dalším vodítkem jsou tituly ze svodů.

 

Sdílej článek na sociálních sítích