Fríský kůň – lineární skóre a výběr vhodného hřebce na klisnu

Lineární popis (linear score) získá na svodu každý dospělý 3 letý a starší fríský kůň. Svod je nepovinný, ale umožňuje majiteli porovnání svého koně k celé fríské populaci, tak jak jej vidí holandští komisaři. Získané tituly pak zvyšují nejen hodnotu koně, ale i chovnou hodnotu rodičů a v případě klisny i hodnotu jejích  budoucích potomků. Lineární skóre je pro chovatele zároveň dobrým vodítkem, na co se při výběru hřebce zaměřit, aby pravděpodobněji u hříběte došlo k vylepšení nedostatků matky.

Není žádoucí dosáhnout u všech vlastností co nejvyššího ohodnocení. Jednotlivé části jsou ohodnoceny od 5 do 45, přičemž 25 představuje průměr populace a chovný cíl je zabarven šedými políčky. Pokud by kůň získal ohodnocení za hlavu 30, znamená to, že jeho hlava je o něco ušlechtilejší než je průměr, ale cílem chovu je hlava ještě více ušlechtilá (35 – 45). Hodnocení hlavy spadá do plemenného typu, ten je pak zhodnocen celkově ve spodní části tabulky ve škále 1 – 10. Na základě tohoto hodnocení jsou a nebo nejsou uděleny prémie (více zde).

 

Jak pomůže lineární skóre při výběru hřebce? Jak se určují chovné hodnoty? Pokud jste členem KFPS (musíte být i členem CSFHO) pak získáte přístup do online databáze, kde jsou chovné hodnoty všech registrovaných a osvodovaných koní v rámci KFPS. Chovné hodnoty se mění každý rok. Dochází k přepočítání nejen příbuznosti k populaci, ale i k úpravě chovných hodnot u starších koní, z důvodu posunu v chovu a populaci fríských koní se jedná zpravidla o snížení chovných hodnot..

Chovné hodnoty jsou v databázi zobrazeny takto. Jako příklad poslouží chovné hodnoty současného plemenného hřebce Jerke 434, otce naší Ariane. Takovéto zobrazení mají všechny klisny a všichni hřebci, kteří se zúčastnili svodu fríských koní. Hodnota 100 představuje průměrnou hodnotu (podobná hodnotě 25 z předchozí tabulky lineárního skóre).

Plemenní hřebci mají však ještě jiné zobrazení chovných hodnot. Zde z reportu pro rok 2016 je barevně vyznačeno, jak se chovné hodnoty blíží chovnému cíli. Vyšší hodnoty nemusí nutně znamenat lepší ohodnocení. Tmavě modrá představuje, co je vyžadováno. Světle modrá představuje hodnoty lehce vzdálené chovnému cíli a červeně jsou znázorněny hodnoty vzdálené chovnému cíli. Hřebec Jerke je exteriérově téměř dokonalou předlohou chovného cíle. Jediné hořší hodnocení získla za kvalitu kostry, že by mohl mít sušší klouby. Pro porovnání hodnoty hřebce Melle311, který se narodil v roce 1987.

Ve spodní části je celkové ohodnocení za typ, konstituci, končetiny, krok a klus. Hodnoty ABFP jsou hodnoty dosažené potomky daného hřebce v ABFP testu ohodnocení za krok, klus, cval, jízdu pod sedlem, zápřah, show zápřah. Tyto hodnoty jsou opět důležité pro chovatele, protože i sebelepší hřebec, který své kvality nepředá na potomky není příliš cenný. Zde je ovšem velmi důležité jaké kvality dosahuje matka a celá mateřská linie.

Tyto hodnoty se aktualizují v každoročním reportu již jen u žijících hřebců.

Výběr vhodného hřebce na klisnu

Zde je zapotřebí vzít v úvahu několik faktorů. Předně jakého výsledku, tj. hříběte chceme dosáhnout. Chceme koně do kočáru, pod sedlo. Chceme exteriérově krásného nebo dáme raději přednost velmi výrazným chodům? Chceme hodně hřívy a rousů? Jaké jsou finanční a časové možnosti a v neposlední řadě kritické zhodnocení klisny. I sebelepší hřebec zázrak neudělá, pokud již sama klisna nemá předpoklady a dané vlohy.

Obecně se doporučuje z lineárního skóre klisny vybrat 1-2 nejhůře ohodnocené vlastnosti a ty se pokusit vylepšit vhodným výběrem hřebce. Nedoporučuje se, ale vybírat tímto způsobem. Klisná nemá suché klouby a proto vyberu hřebce, který má velmi suché klouby. Tj. velmi vysoký rozdíl vstupních hodnot. Lepší je vybrat hřebce, který má dostatečně suché klouby, ale není to oproti klisně extrém.

Dalším velmi důležitým aspektem je hodnocení potomstva. Opět ponecháme-li příklad u suchých kloubů, může se stát, že hřebec se suchými klouby nebude tuto vlastnost předávat na své potomky.

Při výběru hřebce záleží též na procentu příbuznosti k dané klisně. Pokud klisna není vyšetřena na genetické vady a chcete použít hřebce, který tyto testy též nemá, tak doporučujeme nechat klisnu nejdříve vyšetřit. Možná si tím ušetříte čas a peníze – vstřebání, potraty, narození mrtvého hříběte apod. Nebo vybrat hřebce, který tyto testy má a je negativní. Tedy pokud by klisna byla nositelkou (pozitivní) těchto genů, hříbě po negativním hřebci nebude nikdy vadné, maximálně může být zase nositelem tohoto genu. Více v samostatném článku.

Pokud vlastníme kvalitní klisnu s tituly, je zapotřebí si uvědomit, že potomci po KFPS plemenících obecně dosahují 40-50% Ster potomků, takže každé druhé až třetí hříbě může být v případě kompability rodičů s chovným cílem též Ster. Pokud má klisna nějaký vážný nedostatek v rámci chovného cíle, tak ani sebelepší hřebec zázrak neudělá. V Čechách je kvalita fríských klisen průměrná a chovatelé by se měli řídit dle rad KFPS svým vlastním chovným cílem a podle toho vybrat dostupného hřebce.

Sdílej článek na sociálních sítích