Linie hřebců, mateřská linie (stam, full papers) a příbuznost fríských koní (inbreeding)

Již jsme se zmínili v článku o historii plemene zde, že fríský kůň téměř vyhynul. Oživení a záchrana plemene z nízkého počtu koní vedla k nevyhnutelné příbuzenské plemenitbě fríských koní, tzv. inbreeding. Vezmeme-li v potaz, že v roce 1913 existovalo 34 fríských klisen a 3 hřebci (Prins 109, Alva 113 and Friso 117), tak není vysoká příbuznost fríských koní nic překvapivého. Všichni současní fríští koně jsou potomci těchto 3 hřebců. Pozitivní je, že cílem chovu je příbuznost snižovat a všem chovatalům jsou dostupné informace o inbreeding koeficientu (5, eventuelně 6 generací zpět) možných kombinací plemenného hřebce a jakékoli registrované klisny v online databázi. Samozřejmě dávné předky těžko z rodokmenů vymažeme, ale u nově uchovněných hřebců můžeme vybírat hřebce, co nejméně příbuzné k našim klisnám a to alespoň v posledních generacích.

Linie hřebců

V podstatě existují 3 staré linie hřebců současných fríských koní: Age 168, Ritske 202 Preferent a Tetman 205. I když v současnosti plemenná kniha KFPS rozděluje kvůli početnosti linii Tetman na linii Jarrich 226 a linii Mark 232, což jsou Tetmanovi 2 synové.

Age 168
Age 168

 

Ritske 202 Preferent
Ritske 202 Preferent

 

 Tetman 205
Tetman 205

Hřebci Age, Ritske a Tetman jsou dosledovatelní k hřebci Paulus 121 a ten až k hřebci Nemo 51 . Linie hřebce Nemo 51 je jediná nepřerušená linie hřebců, která v současnosti stále existuje. Existuje i několik dalších hřebců, jejichž krev koluje v liniích klisen. Mezi nejčastější patří Graaf Adolf, Landzoon, Onsta, Prins Hendrik a Willem de Zwijger. Přímá linie těchto hřebců je bohužel ztracena, neboť žádný jejich syn nebyl dále uchovněn.

Paulus 121

Příbuzenskou plemenitbu fríských koní (inbreeding) můžeme sledovat právě na linii těchto tří hřebců Age 168, Ritske 202 a Tetman 205. Například v Tetmanově rodokmenu lze vysledovat hřebce Nemo 26x, Graaf Adolfa 25x, Landzoona 17x a Prins Hendrika 10x a to je pouze to, co je dohledatelné, v realitě může jít ještě o mnoho více křížení těchto hřebců. Dokonce matka hřebce Tetman je dcerou hřebce Age, což je činí velmi příbuznými, možná až příliš, aby tyto linie byly považovány za úplně oddělené. I hřebec Ritske 202 je blízce příbuzný jak k hřebci Age, tak i k Tetmanovi. V jeho rodokmenu se objevuje Nemo 25x, Graaf Adolf 25x, Landzoon 15x, and Prins Hendrick 12x.

Held 140 Preferent je potomek klisny Clasina, Stb Model a jejího pravého bratra hřebce Arend 131. Hřebec Held je předek hřebců Age a Tetman.

Z toho všeho vyplývá, že i tyto 3 hřebčí linie fríských koní jsou k sobě v minulosti dosti příbuzné a vzájemně prochované. Příbuznost fríských koní se pohybuje mezi cca 15 – 20 % k dosledovatelným předkům. Příbuznost k celé populaci fríských koní se každý rok mění a je v databázi upravována. V rámci chovu se sleduje zejména příbuznost za posledncích 5 generací. Tato příbuznost se nemění a je uvedena v zalaminovaném rodokmenu koně. Při výběru hřebce ke klisně se vypočítává % příbuznost budoucího hříběte. Do 5 % je příbuznost přijatelná, nad 5 % je už doporučeno zvážení použití jiného vhodného hřebce s nižší příbuzností, ale i tato hodnota je orientační. V online databázi KFPS si každý člen může vypočítat  % příbuznost jakékoli klisny a hřebce za posledních 5 (6 generací).

Odkaz na linie hřebců Age, Ritske a Tetman naleznete na stránkách KFPS, kde se nachází PDF dokument.


foto: Cally Matherly

Linie klisen

I linie klisen jsou sledovány a to zejména v úspěšnosti v produkci plemenných hřebců. Bohužel tato úspěšnost nenese údaj o početnosti jednotlivých linií a tak jsou z našeho hlediska údaje o úspěšnosti lehce zavádějící.

U mateřské linie se sleduje zda jsou klisny ve spodním řádku v rodokmenu (tedy matka, matka matky, prabába matky atd.) s titulem STER, MODEL, KROON, PREFERENT. Pokud má každá klisna alespoň 1 z titulů a řada není přerušená, tak je to označováno jako full pedigree častěji full papers. Full papers tedy neznamená, že jsou známí předci koně, ale kvalitu mateřské linie. Dá se předpokládat, že hříbata z klisen s full papers by měla výrazně častěji dosáhnout také těchto titulů, protože klisny jsou nejenom samy kvalitní, ale předávají své kvality na potomky, což je v chovu nejdůležitější. Informace ohledně udílení titulů najdete v našem článku zde.

Kolik plemenných hřebců vzešlo ze stejné mateřské linie jako je naše Ariane (linie 128) a Willemien (linie 43) můžete vidět níže. U naší klisny Willemien je matka hřebce Hearke 254 Preferent přímo v mateřské linii.

  
Zdroj: Signature Friesians

Mezi nejúspěšnější mateřskou linii je považována linie 50. Tu i další úspěšné linie klisen, co se produkce plemeníků týče, doporučujeme shlédnout zde (není akualizováno o nově uchovněné hřebce).

Vyšší příbuznost fríských koní vede u některých fríských jedinců i k častějšímu výskytu genetických vad či zdravotních problémů, než tomu může být u jiných plemen. Avšak v současné době je prakticky každé plemeno na něco náchylnější a fríský kůň není v tomto o tolik horší než jiná plemena. Ale o tom zase až v jiném samostatném článku.


foto: Cally Matherly

Zdroje:

KFPS
Sable Ranch
Signature Friesians

Sdílej článek na sociálních sítích