TITULY A PRÉMIE FRÍSKÝCH KONÍ

Všichni fríští koně mohou na svodu obdržet prémie či titul a nebere se v potaz v jakém registru je kůň evidovaný. Zároveň obdržené hodnocení nemění v jakém registru je kůň. Hodnocení je tedy zcela nezávislé na registru koně.
Svodu se mohou účastnit hříbata, klisny, valaši i hřebci. Udělení prémie je bráno v rámci celé populace fríských koní a ne v závislosti na zúčastněných koní na svodu. Může se tedy stát, že všichni koně na svodu obdrží stejnou prémii a nebo žádný z koní neobdrží prémii.

Svod je rozdílný pro hříbata, mladé koně a pro dospělé koně starší 3 let, kteří obdrží lineární skóre a mohou být zapsáni do Stb (Stamboek). Hodnotí se:

 • Plemenný typ
 • Konstituce, rámec
 • Kvalita končetin
 • Krok
 • Klus

Udělené hodnoty jsou mezi 1-10 body, 9 bodů je velmi ojedinělé. Hodnocení tvoří 40 % konstituce a typ a 60 % pohyb koně. Pokud kůň získá v některé sekci hodnotu 4, nemůže být zapsán do Stb. a zůstává ve hříběcím Vb. registru (Veulenboek). Pokud kůň obdrží 6 a méně bodů, nemůže získat prémii.

Hříbata a mladí koně do 3 let

Hříbata jsou na svodu předváděna pod matkou. Mohou obdržet 1. – 3. prémii a nebo být bez prémie. Neplatí, že hříbě s 1. prémií bude automaticky v dospělosti také s 1. prémií, může skončit i bez prémie. Zrovna tak platí i naopak, že hříbě bez prémie může v dospělosti obdržet klidně 1. prémii či se stát KFPS plemenným hřebcem. Přesto je již toto první ohodnocení vodítkem k tomu, jak si hříbě stojí vůči ostatním vrstevníkům.

 • bez prémie jsou hříbata s méně než 28,5 body – zpravidla jedna z hodnocených sekcí je pouze za 4 body, nebo 2x či vícekrát 5 bodů. Jedná se o nedostatečně vyvinutá hříbata, hříbata s vadami v postoji, kulhající hříbata atd.
 • 3. prémii získá hříbě s 29 – 32,5 body. Klus a krok musí být ohodnoceny minimálně 5,5 body nebo více. Tato hříbata jsou dobře vyvinutá a mají dobrou stavbu těla a dostatečný pohyb.
 • 2. prémii obdrží hříbata s 33 – 35,5 body. Průměrná známka za krok a klus je minimálně 6,5 bodu a nesmí obdržet známku 5. Stavba končetin a pohyb je korektní, hříbě je podsazené, výhrady mohou být ke stavbě těla.
 • 1. prémii získává hříbě s 36 a více body, průměrná hodnota za krok a klus je 7 a vyšší. Jedná se o velmi vydařená hříbata, která mají korektní stavbu těla, nesení i pohyb.
Ilustrační fotografie: Cally Matherly
Ilustrační fotografie: Cally Matherly

Klisny, valaši a Vb. hřebci

Každý kůň starší 3 let získává na svodu lineární skóre, kde je podrobně hodnocen jeho exteriér a pohyb. Na základě tohoto hodnocení je následně udělen počet bodů za typ, rámec, končetiny, krok a klus. Pokud klisna neabsolvuje svod, zůstává ve Vb. knize. Klisny ve Vb. nejsou vyřazeny z chovu, jsou stejně chovné jako klisny Stb.
Při koupi hříběte po Vb. matce doporučujeme zjistit, jestli je klisna v hříběcím registru, protože na svodu nebyla a nebo protože na svodu neuspěla kvůli závažnému nedostatku nebo například jen kvůli nižší výšce. V kvalitě Vb. klisen tak může být obrovský rozdíl. V ČR je spoustu klisen Vb. jen z důvodu, že na svod nikdy nešly. Svod v ČR je zpravidla pouze 1 a to konce září poblíž Prahy.

 • „Nepozvaná“ (niet opgenomen) – jedná se o klisnu, která zůstává ve Vb. Záměrně jsme nepoužili slovo „neuchovněná“ protože, jak již bylo zmíněno, selekce klisen není a všechny jsou chovné a to i když na svodu neuspějí. Pak záleží pouze na majiteli, aby zvážil z jakého důvodu klisna neuspěla a zda je další chov vhodný. I holandské označení nemá nic společného se slovem chov, v angličtině se používá „not invited“. Tato klisna obdržela průměrné známky nižší než 6, objevit se může i známka 4. Klisny mohou mít výrůstky na nohách, s otoky, nepravidelným pohybem, nekorektní stavbou. Ale i klisny s nepovolenými bílými znaky a klisny s nedostatečnou výškou pod 154 cm. Přípustný bílý znak je pouze hvězdička nad úrovní očí o maximální velikosti 3,2 cm.
 • bez prémie – klisna je zapsána do Stb s průměrným hodnocením 6. Mohou se objevit i známky 5. Klisna splňuje minimální výšku 154 cm. Má dostatečnou stavbu těla i pohyb, vykazuje dobré chody. Nedostatky jsou zejména málo prostorné, málo energické chody, měkká záda, sražená záď, krátký krk.
 • 3. prémie – průměrná hodnota se pohybuje mezi 6 – 6,5 body. Minimální KVH je 154 cm. Klisna je kvalitně předvedena a má prostorné chody s dobrou akcí, velmi dobrou stavbu těla a jen ojedinělé nedostatky.
 • 2. prémie – průměrná hodnota se pohybuje okolo 7 bodů a nesmí se objevit známka nižší než 5. Klisna měří minimálně 156 cm. Klisna je ve výborném typu a kondici. Její chody jsou pravidelné, prostorné, energické a uvolněné s vysokou akcí předních i zadních nohou v klusu.
 • 1. prémie – průměrné bodové ohodnocení 7,5 a vyšší. Opět musí měřit minimálně 156 cm KVH. Klisna je ve vynikajícím typu i kondici a předvádí ideální pohyb.

Valaši a Vb. hřebci (hřebci bez licence a povolení k chovu) mohou získat stejné prémie jako klisny, liší se u nich jen požadovaná výška.

Tituly

Ster: První a druhá prémie se označuje titulem Ster. Obecně vycházejte z toho, že 1. prémii získá 5 % fríských klisen, z čehož asi tak 1 % může usilovat o titul Model (Kroon) a 2. prémii má asi 10% fríských klisen. Zbytek má třetí a nebo žádnou prémii. Klisna musí mít pro udělení titulu minimální výšku 156 cm KVH a hřebci a valaši minimálně 158 cm.

Kroon: Je něco mezi Ster a Model. Titul Kroon může získat pouze Ster klisna s 1. prémií a minimální výškou 158 cm KVH. Je možné získat a i návrh na titul Kroon a pro definitivní udělení titulu musí klisna absolvovat IBOP test (test pod sedlem) nebo ABFP test (v zápřeži) na 77 a více bodů, přičemž průměr za krok a klus musí být alespoň 7 bodů. Pokud klisna získá titul Sport je též možné z prozatimní Kroon udělit doživotní titul Kroon.

Model: Minimální KVH pro udělení titulu je 160 cm, minimální věk je 7 let. Klisna musí odchovat alespoň jednoho potomka a nebo mít pod sebou potomka. Model může získat Kroon nebo Ster klisna, která ve stejném roce získala zároveň 1.prémii. Zároveň je zapotřebí mít splněný IBOP/ABFP test na minimálně 77 bodů s průměrným hodnocením za krok a klus na 7 bodů a nebo mít titul Sport. Pokud klisna získá prozatímní návrh na titul Model musí složit test nejpozději do konce následujícího kalendářního roku od získání titulu.

Sport: Titul získají koně se sportovními výsledky a požadavky na získání jsou rozdílné podle země, kde se kůň nachází. V Holandsku lze skládat test jak pod sedlem, tak v zápřahu. V ČR je možné získat tento titul zatím pouze v drezuře. Minimální věk pro udělení titulu je 5 let. Kůň musí získat alespoň 5 x 60 % a více za úlohu L6 a nebo za jakoukoliv ze stupně S a výše. Přičemž soutěže musí být posuzovány alespoň 3 různými rozhodčími. Úlohy musí být vypsané ČJF a započítávají se pouze oficiální drezurní závody.

Sport Elite: Tento nový titul lze získat za výsledky ve vyšším stupni drezury. V Holandsku je minimální požadavek pro získání titulu alespoň 5 x 60 % a více za úlohu na stupni Prix St. George a nebo vyšším.

Preferent: (Pref nebo Pref*4): možná nejvíce ceněný titul pro chovatele. Klisně je udělen pokud 4 její potomci získají titul Ster a nebo lepší (Model, plemenný hřebec, hřebec který se dostal do druhého kola předvýběru hřebců). Čím více potomků získá titul Ster, tím vyšší číslo je uvedeno za titulem, např. Pref*6. Tento titul může být udělen i posmrtně.
Plemenným hřebcům je titul Preferent udělen za trvalý a mimořádně příznivý vliv na chov. Hřebec získává váhové faktory: 1 bod za Ster, 5 bodů za Kroon, 10 za Model, 15 za Preferent nebo Sport, 20 za Prestatie, 25 za uchovněného syna, 50 bodů za trvale uchovněného syna a 20 bodů za dceru, která je matkou plemenného hřebce. Standardně by měl mít minimálně 700 bodů, body nad jsou pak ovlivněny počtem potomků předchozích 5 let. V souladu s normou musí mít nejméně 150 bodů nad průměrem, který by měl mít na základě počtu potomků. Dříve stačilo dosažení 1000 bodů, ale to vzhledem k různému počtu potomků zvýhodňovalo hřebce, kteří byli hojně využíváni a vliv  na chov nebyl tak znatelný.

Prestatiemoeder: Klisna která odchovala alespoň 3 potomky, kteří získají titul Sport.

Full pedigree / full papers: Každá z klisen v mateřské linii má titul Ster, Kroon, Model a nebo Preferent.

Plemenný hřebec Mintse 384 Sport  Zdroj: Cally Matherly
Plemenný hřebec Mintse 384 Sport  Zdroj: Cally Matherly

K zamyšlení…

To, jestli kůň má nebo nemá prémii je pouze věc chovu a nemá nic společného s charakterem a trénovatelností koně. Není žádná ostuda mít pouze Stb. klisnu bez titulu Ster. Pamatujte, že toto ohodnocení je bráno v závislosti na celkové fríské populaci a aktuálním chovném cíli KFPS. Pokud porovnáme Stb klisny dnes a Ster klisny před 20 lety, je dost možné i pravděpodobné, že tyto Stb klisny jsou lepší než Ster klisny desítky let zpět. A to z toho důvodu, že se chov stále posouvá kupředu. Pro někoho možná směrem jiným, než by rád viděl.

Klisny Stb bez prémie jsou chovnou základnou, klisny se 3. prémií jsou kvalitnější klisny.
Ster klisny s 2. prémií představují vysoký chovný potenciál a klisny s 1. prémií jsou top klisny z celého světa.

Sdílej článek na sociálních sítích